I

El centenari de la seva mort

‘Abdu’l-Bahá Una vida de servei

‘Abdu’l-Bahá fou el fill de Bahá’u’lláh -el profeta fundador de la Fe bahá’í- i el Seu successor  designat  després de la defunció del Seu Pare en 1892.

Conegut a tot el món per una vida dedicada a la justícia social i com ambaixador de la pau internacional, va dedicar la Seva vida a promoure la Causa d’aquesta nova religió, així com a establir les bases per a la pau mundial.

«Beneït, doblement beneït, és el terra que han trepitjat els Seus passos, l’ull que ha estat alegrat per la bellesa del Seu rostre, l’oïda que ha estat honrada escoltant la Seva crida, el cor que ha tastat la dolçor del Seu amor, el pit que s’ha dilatat a través del Seu record, la ploma que ha expressat la Seva lloança, el rotlle que ha donat el testimoni dels Seus escrits».

— Taules de Bahá’u’lláh

Abdu’l-Bahá és considerat l’exemple perfecte dels ensenyaments bahá’ís i va ser l’intèrpret de les escriptures del  Seu Pare.

Quan es compleixen 100 anys de la Seva mort, la vida i ensenyaments d’ Abdu’l-Bahá segueixen inspirant a milers de persones en els seus esforços per portar endavant un procés de transformació material i espiritual tant en l’àmbit  individual com social.

Programes d’educació espiritual per a nens i joves, i espais de pregària i meditació oberts a persones de totes les creences, són alguns dels projectes duts a terme com a part d’aquest procés; així com la participació activa en converses edificants i la creació de llaços de companyonia i ajuda mútua entre veïns i amics per construir comunitats vibrants i harmonioses.

Els bahá’ís treballen pel millorament del món servint a la humanitat, seguint així els passos d’aquest Mestre el títol del qual fou, com el seu propi nom indica, el de «Servent de Déu».

Una vida de servei

‘Abbás Effendi, conegut amb el títol d’ Abdu’l-Bahá (que significa «servent de Déu»), va néixer a Teheran, Pèrsia, el 22 de maig de 1844, durant la mateixa mitjanit en què el Báb (el Profeta Precursor de la Fe bahá’í) declarava la Seva missió que donava inici a un nou cicle religiós.

«Per primera vegada vaig veure una forma prou noble per ser el receptacle de l’Esperit Sant».

— Poeta Khalil Gibran, a propòsit de la seva trobada amb ‘Abdu’l-Bahá a Nova York el 1912

De petit, ‘Abdu’l-Bahá va patir les persecucions desencadenades per les autoritats contra els seguidors del Báb. Amb només vuit anys va ser empresonat al costat del Seu Pare després del saqueig i confiscació de la Seva llar a Teheran. Més tard, va ser exiliat amb la Seva família, primer a Bagdad, després a Adrianópolis i Constantinoble, per acabar els seus dies desterrat a la ciutat presó d ‘Akká (Palestina) i no tornar mai més a la seva terra natal.

El jove ‘Abdu’l-Bahá va ser el primer a reconèixer la Missió espiritual que va rebre Bahá’u’lláh durant el Seu empresonament en el denominat «Pou Negre» de Teheran i des de llavors, es va convertir en el Seu ajudant i company més proper, representant-lo davant les autoritats i atenent les necessitats del grup de familiars i seguidors que van acompanyar el Seu Pare en els seus successius desterraments.

Les seves qualitats innates de generositat, compassió, honestedat, intel·ligència i humilitat, li van valer l’admiració de Bahá’u’lláh i el títol de «Mestre». Dedicant tota la seva vida al servei abnegat dels altres, mostrant una cortesia, amabilitat i devoció inigualables, ‘Abdu’l-Bahá va exemplificar, fins a quin punt, la devoció a Déu troba expressió en els actes de servei pràctics i abnegats per la millora de la raça humana.

«Difícilment es podria trobar (…) algú de paraula més loquaç, d’argumentació més àgil, més destre en l’art de buscar exemples i més íntimament familiaritzat amb els llibres sagrats dels jueus, cristians i musulmans. (…) Sobre la grandesa d’aquest home i el seu poder, ningú que l’hagi vist en podrà concebre cap dubte».

– Edward Granville Browne, famós erudit de Cambridge, després d’una trobada amb ‘Abdu’l-Bahá el 1890

Explora sobre ‘Abdu’l-Bahá

El centenari de la mort d’Abdu’l-Bahà (1921-2021)

El novembre del 2021 el món sencer commemora el 100è aniversari des que aquesta figura històrica partís d’aquest món físic. Els centenars de milers de localitats i comunitats on resideixen seguidors de Bahá’u’lláh, brillaran en el seu record.

Coneix els bahá’ís d’Espanya

Qui som »

La comunitat bahà’í d’Espanya compta amb membres de procedències culturals i ètniques diverses, tant de dins com de fora de les fronteres, diversitat que es veu reflectida en la riquesa artística i lingüística.

Què fem »

Els bahá’ís, en col·laboració amb altres individus i organitzacions, s’esforcen per contribuir a l’avenç de la societat inspirats per la visió de Bahá’u’llàh d’un món pròsper, just i unificat.